Els mòduls de Can Nadal es troben degradats i en molt mal estat

La CUP demana al govern un espai digne per al CDIAP i el Centre Obert Tallaferro

 

Els mòduls de Can Nadal es troben degradats i en molt mal estat

Els regidors de la CUP es reuneixen amb el director de la Fundació Maresme i amb les responsables del CDIAP Maresme. 

 Els Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) son un servei que es dedica a  
atendre infants que en condicions normals no arriben a un desenvolupament adequat a la seva  
edat, és un servei que prioritza els infants de menys de tres anys i als infants amb afectació  
greu, que presenten dificultats en el seu desenvolupament cognitiu i/o motriu.

El recurs, que té seu a Arenys de Mar des del 2008, està ubicat als mòduls de Can Nadal i  
atenen vora 400 famílies de l’Alt Maresme (de Llavaneres a Calella). D’aquestes, 80 corresponen a infants residents a Arenys de Mar.

Des de la Fundació Maresme exposen que des que Serveis socials ja no està ubicat als mòduls  
de Can Nadal, la seva situació s’ha tornat més precària. Des de llavors han patit diversos  
problemes lligats al mal estat de l’equipament, com per exemple: humitats, talls de llum, altes  
temperatures a l’estiu i molt de fred a l’hivern o tenir l’ascensor fet malbé des de fa quasi un  
any. Cal explicar que un d’aquests talls de llum va provocar que un infant i la seva família es  
quedessin tancats a l’ascensor.

 

El personal del servei està desgastat, esgotat i afirma que si la situació no es reverteix, marxaran d’Arenys de Mar. Cal tenir en compte que en aquest espai, a banda del CDIAP, també es troba ubicat el Centre Obert Tallaferro. Un recurs que acompanya infants i famílies en situació de vulnerabilitat, que  
s’adreça a infants i preadolescents d’entre 6 i 14 anys, amb especial atenció a aquells infants  
que necessitin una atenció individualitzada.

Des del grup municipal de la CUP considerem que no es pot seguir mantenint els mòduls de Can  
Nadal en aquesta situació de degradació, ja que no permet el desenvolupament correcte dels  
professionals i infravalora un servei essencial per a moltes famílies.

Actualment no són un espai digne per acollir infants i famílies. Amb tot, ens hem compromès  
amb la Fundació Maresme per treballar per tal de no perdre un recurs com el CDIAP.

Deixar perdre aquest punt d’atenció implica perdre en drets socials i benestar.

És per aquest motiu que proposem al govern un pla de mínims en relació als mòduls de Can  
Nadal i als equipaments i serveis que hi hi ha ubicats:

  • Emplacem al govern municipal a revisar la potència elèctrica dels mòduls per evitar talls  
    de llum.
  • Demanem a les regidories implicades que destinin recursos econòmics per arranjar els  
    mòduls mentre no es reubiquen els serveis i, si s’escau, activant una modificació de crèdit.

Per acabar, demanem al govern que assumeixi un compromís signat i calendaritzat per  
traslladar el Centre Obert Tallaferro i el CDIAP a un espai digne.

Des de la candidatura d’unitat popular d’Arenys de Mar pensem que un bon emplaçament per al  
CDIAP i el Centre obert Tallaferro és l’edifici de Can Juncosa (actual biblioteca) per la proximitat  
al transport públic i per la centralitat de l’espai.

Des de la CUP entenem que el moviment d’aquests equipaments ha de poder realitzar-se  
sense afectar l’emplaçament d’altres serveis així com també ha de donar una resposta que no  
s’allargui en excés en el temps.

Aquesta situació posa de manifest una vegada més la necessitat i la urgència d’impulsar un pla  
d’equipaments que permeti una planificació coherent dels equipaments d’Arenys de Mar que  
no afecti a altres serveis, entitats o associacions cada cop que hi hagi una demanda d’espais per  
a desenvolupar diversos tipus d’activitats. Cal planificar la vila i els seus equipaments amb un  
horitzó proper que doni resposta a les necessitats que es puguin generar.